Falk, J., Heisterkamp, M., & Kaiser, U. (2018). Von der Laboranalyse zum Feldgerät. Atp Magazin, 60(10), 60-69. doi:10.17560/atp.v60i10.2374