Jänicke, Lutz, & Torsten Förder. " OPC UA: Kommunikation und Security." atp magazin [online], 62.3 (2020): 82-89. Web. 4 Jun. 2020